Vastgoedeigenaar

Wij ontwikkelen en implementeren oplossingen op het gebied van gastvrijheidsconcepten en restaurants die ertoe leiden dat de financiële én maatschappelijke waarde van panden en complexen stijgt.

Ontdek wat wij

voor jou betekenen

Een goed doordacht gastvrijheidsconcept welke aansluit op de behoefte van (potentiële) bewoners is cruciaal voor de verhuurbaarheid en populariteit van een pand op de lange termijn. Wij ontwikkelen gastvrijheidsconcepten die dit mogelijk maken.

Case study

Stap 1
Start project
Quickscan

Uitvoeren quickscan die scenario's in beeld brengt met daarin de kansen en uitdagingen per scenario voor ontwikkeling van het wooncomplex en het restaurant. Op basis hiervan kan de vastgoedpartij een onderbouwde keuze maken voor een gewenst gastvrijheidsconcept.

Stap 2
Opzetten restaurant
Ondersteuning, voorbereiden en opzetten

Ondersteuning in het voorbereiden en het opzetten van het restaurant. Enerzijds door het formeren van een social team van medewerkers in samenwerking met derden (scholen, UWV, gemeenten, etc.). Anderzijds door het ontwikkelen van een ondernemingsplan en ondersteuning bij de uitvoering hiervan richting de start van de exploitatie (businesscase, inrichting, personeel, HACCP, veiligheid, interieur, etc.).

Stap 3
Realisatie
Opening

Begeleiding in de eerste periode na opening van het op locatie ontwikkelende team.

Eindresultaat

Een bruisend restaurant waar (buurt)bewoners en medewerkers van profiteren. Het aantal sociale contacten van mensen stijgt en medewerkers ontwikkelen zich. Vastgoedorganisaties profiteren door een hogere populariteit van het gebouw, vergroting van hun maatschappelijke impact én een duurzame verhuurexploitatie.
Video afspelen

Deskundigheid

Van de Kolk Advies brengt deskundigheid, inspiratie, levendigheid, energie en vertrouwen in bij projecten.

Samenwerking

Kansen voor ontwikkeling van concepten en samenwerkingen tussen partijen worden uitgewerkt tot kloppend en breed gedragen plan van aanpak. ​

Kwartiermaker

Van de Kolk Advies is kwartiermaker, kartrekker en verbinder in projecten.